Urinläckage vid hosta, hopp eller nysning - en forskningsstudie om behandling via nätet

2010-08-11 21:47

Projektet finansieras av nationella och regionala forskningsmedel och drivs av forskare från Umeå och Linköpings universitet. Läkare/forskare och uroterapeuter som arbetar inom projektet är landstingsanställda. Det finns ingen kommersiell sponsring.

Syftet med projektet

Projektet ska komma fram till  om ett behandlingsprogram mot ansträngningsinkontinens via nätet är effektivare än ett vanligt behandlings-program per post.

Kvinnor mellan 18 och 70 år med läckage minst en gång per vecka kan anmäla sitt intresse att delta i studien.

Viss datorvana och webbläsare av senare version krävs. Behandlingen, som består av information, rådgivning och ett träningsprogram för bäckenbotten, pågår i tre månader.

I internetprogrammet ingår även regelbunden e-postkontakt med uroterapeut och moment av kognitiv beteendeterapi (KBT).

Deltagare lottas till behandlingsprogrammet via internet eller till det som skickas per post. Grupperna kommer att följas under två år för att utvärdera effekten.

Vill du medverka i studien?

Nu söker projektet fler kvinnor som vill delta i undersökningen. 100 anmälningar har hittills inkommit men det behövs sammanlagt 250 personer.

Är du kvinna och intresserad att delta i detta projekt så kan du läsa mer och anmäla dig på projektets webbplats:  www.tät.nu

 

Kontakta oss om du vill veta mer:Eva Samuelsson, projektledare för studien,
e-post: eva.samuelsson@jll.se 

Göran Umefjord, distriktsläkare i Västernorrland, med dr
Bitr. projektledare
e-post: goran.umefjord@rvn.se 
tel: 070-345 37 93

Susanne Johansson, koordinator,
e-post susanne.johansson@jll.se
tel: 063 - 14 24 63

Tillbaka till toppen