Förslag Örnsköldsviks sjukhus

2010-08-11 21:47

Under torsdagen presenteras det förändringsförslag som föreligger för sjukhuset för sjukhusets medarbetare. Förslaget är nu något reviderat utifrån det omfattnde riskanalysarbete som bedrivits på sjukhuset.

Sedan sommaren pågår ett intensivt processarbete på Örnsköldsviks sjukhus. Hela verksamheten har genomlysts för att hitta sätt att nå högre effektivitet och reducera kostnaderna. Detta i enlighet med huvudmannens uppdrag att för sjukhuset ett kostnadsläge i nivå med övriga skogslän.

För Örnsköldsviks sjukhus är uppdraget att reducera kostnaderna med omkring 100 mkr fram till 2011. Siffran innefattar diskrepansen mellan sjukhusets kostnadsnivå och nivån i budget, beräknad framtida kostnadsutveckling utöver de landstingsmedel sjukhuset tilldelas, samt kostnader för beräknat negativt resultat 2009 inklusive kostnader för omställningsarbetet som kommer att bedrivas under 2009.

Ett förslag presenterades i december och januari. Sedan dess har ett intensivt arbete med riskanalyser ur patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv bedrivits. Förslaget presenteras nu, något reviderat efter riskanalysarbetet.

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Erika Jakobsson, informatör
tfn 0660 – 895 57, mobil 073 – 272 25 72


Tillbaka till toppen