Förslag till ytterligare reducering

2010-08-11 21:47

En ytterligare kostnadsreducering i landstinget för 2011, på 168 miljoner, är tidigare beslutad. Enligt uppgifter i söndagens Sundsvalls Tidning skulle förslag finnas på stora förändringar för Sollefteå sjukhus, där operation, BB och barnklinik skulle tas bort.

– Det har tagits fram ”ett smörgåsbord” till politiken där man listar olika ställen att spara in de aktuella pengarna för 2011, och där finns bland annat kostnadsreduceringar i Sollefteå med, säger landstingsdirektör Lars Bolin.

– Vad som sedan är möjligt och omöjligt av förslagen är ett politiskt beslut.

Politikerna i landstinget ska titta vidare på listan, som presenterats vid senaste Landstingsstyrelsens arbetsutskott. Beslut om exakt var kostnadsreduceringarna ska göras fattas senare.

Av den beslutade kostnadsreduceringen är 65 miljoner redan åtgärdat i Landstingsplanen för 2011-2013. Kvar finns alltså 103 miljoner av kravet på kostnadsreducering för 2011. Bland det som tagits fram i ”smörgåsbordet” är, som nämnts, BB och barnkliniken i Sollefteå, som skulle kunna ge 21 miljoner i reducering, operationsverksamheten i Sollefteå som skulle kunna ge 114 miljoner, men även andra större poster finns i uppräkningen. Det handlar då om Vårdgarantin (31 miljoner), Scenkonstbolaget (35 miljoner), Länsmuséet (20 miljoner), Österåsen (13 miljoner) med mera. Potentialen för kostnadsreduceringar i de framtagna förslagen är 316 miljoner.


Tillbaka till toppen