Först i Sverige med SSAI i avancerad akutsjukvård

2014-11-28 10:55

Stroke i Ramsele eller hjärtstopp i Birsta? Oavsett bostadsort ska alla länsbor kunna få hjälp så fort som möjligt.

Vård i glesbygd är ett av de fokusområden som Fredrik Granholm, överläkare på akutmottagningen i Sundsvall, har efter att som förste svensk genomgått utbildningen SSAI i avancerad akutsjukvård.

– Det handlar om att ge de svårast sjuka ett gott omhändertagande oavsett plats, både utom, inom och på väg till sjukhuset, berättar Fredrik Granholm.

En viktig del av utbildningen är att föra tillbaka kunskap till den egna organisationen.
– Genom regelbunden och strukturerad träning förbereds vårdpersonalen även i ovanliga akutsituationer. Det skapar trygghet för såväl personal som patienter, säger Fredrik Granholm.

Vad är SSAI?

SSAI (Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive care medicin) är en nordisk organisation för specialister inom anestesi och intensivsjukvård. Vartannat år ges en tvåårig utbildning där den mest avancerade akutsjukvården står i fokus.

Läs mer om SSAI


Tillbaka till toppen