Första fallet av TBE upptäckt i Västernorrland

2010-08-11 21:47

Ett första fall av den fästingburna sjukdomen TBE har upptäckts i Västernorrland. En man från Örnsköldsvik som vistades i en sommarstuga har nyligen visat sig ha TBE, och det mesta talar för att han blivit smittad inom länet. Han är nu hemma och återhämtar sig efter att ha vårdats nära en vecka på Örnsköldsviks sjukhus.

Länssjukhuset har tidigare haft TBE-fall för behandling men patienterna har då smittats i ett annat län. Det är lätt att identifiera TBE men det finns ingen medicin att tillgå utan symtomen behandlas istället. De flesta som får smittan blir inte allvarligt sjuka, men de som blir det kan behöva få hjälp på sjukhus. Framträdande symtom är hög feber och svår huvudvärk.

Varför kommer TBE-fästingen till nordligare breddgrader?
En tänkbar orsak kan vara att gnagare som vandrar norrut bär på smittan, tror Lars Blad. Fästingarna suger i sig blodet från gnagaren och smittar sedan människor eller djur genom att bita sig fast.

Hur skyddar man sig bäst från TBE?

- Plocka bort fästingarna så fort du ser dem.
- Ha stövlar, långbyxor och långärmat på dig om du ska ut i naturen.
- Var noga att inspektera kroppen på både dig själv och dina barn efter att ha varit ute i naturen.

Lars Blad anser inte att folk behöver oroa sig i onödan.
 – Ett enda känt fall bland länets c:a 245 000 invånare talar för att smittan är väldigt ovanlig här, jämfört med söderöver. Man kan gärna skydda sig mot fästingar, som ju även kan sprida Borrelia, men jag tycker inte det finns skäl att vistas mindre i naturen.

FAKTA
TBE (Tick Borne Encephalitis), fästingburen encefalit, är en vektorburen zoonos, d.v.s. en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa via fästingen. Sjukdomen yttrar sig främst som en hjärninflammation.

Sjukdomen ses i Sverige framför allt längs ostkusten, och de flesta fallen har smittats inom Upplands och Södermanlands skärgårdar och de östra delarna av Mälaren, där ett antal särskilda riskområden har identifierats. Smittan är dock, även i de särskilda riskområdena, förhållandevis ovanlig. Det är främst permanent- och sommarboende personer som insjuknar. Flera fall har också rapporterats från Åland. Några personer har även blivit smittade vid Omberg invid Vättern.

Årligen insjuknar i hela Sverige 140–190 personer. Sjukdomen är tämligen vanlig i de baltiska staterna och i centrala Europa (framför allt Österrike).

Sjukdomen smittar inte från person till person. Inkubationstiden är vanligen 1-2 veckor.

Läs mer på Smittskyddsinstitutets hemsida

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/tbe/

Text: Eva Coos Berglund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tillbaka till toppen