Första pengen ut i Arrangörslyftet

2014-03-20 13:37

Den 12 januari var första stoppdatumet av fyra för att söka stöd från Arrangörslyftet under året. Stefan Åkerman, teaterkonsulent/projektledare på Riksteatern Västernorrland, har precis gått igenom ansökningarna.

– Det är 52 inkomna ansökningar hitintills i år. Av dessa har 35 beviljats, berättar han. Merparten av arrangemangen gäller musik, på andra plats kommer teater. Övriga arrangemang som beviljas gäller exempelvis konstutställningar, hantverksutställningar, föreläsningar av författare.

Förra året hade Arrangörslyftet totalt 197 ansökningar, varav 93 stycken beviljades. 

– Så ungefär hälften av ansökningarna får ett ja, säger Stefan.

Vilka kan då söka?

– Registrerade föreningar i länets kommuner har rätt att söka stöd från Arrangörslyftet. Men också de som inte har någon särskild förening eller organisation, kan om de samverkar med en förening ansöka om stöd till ett kulturevenemang. Stödet kan alltså inte sökas av enskilda kulturproducenter för sina egna arrangemang, informerar Stefan.

Vad för sorts arrangemang kan beviljas?

– Det kan vara ett arrangemang inom musik, teater, dans, film, performance, föreläsningar och andra kulturella utrycksformer. Man kan få stöd på maximalt 30 000 kr av föreställningskostnaden (dvs gagekostnad, resa, traktamente och logi) per arrangemang, förklarar Stefan.

Stödet utgår endast till offentliga arrangemang och för i första hand professionella kulturutövare. Arrangemang som riktar sig till barn och unga prioriteras, liksom arrangemang på små spelplatser, utanför tätorter.

Man kan också söka stöd för bussresa till ett kulturevenemang i annan kommun inom länet. För busstödet står den egna föreningen för 1.000 kr/buss. Den överskjutande busskostnaden står Arrangörslyftet för inom ramen för tillgänglig budget.

– Den här omgången var det fem ansökningar som beviljades busstöd, säger Stefan.

Vem tar beslutet om vilka ansökningar som beviljas?

– Beslutsgruppen består av kultursamordnare från respektive kommun och representanter från Scenkonstbolaget, Landstinget Västernorrland och Riksteatern Västernorrland - som administrerar stödet.

Vilka arrangemang som erhåller stöd, och i vilken grad, beror dels på kommunala prioriteringar i dialog med den regionala nivån, dels på det totala söktrycket, samt grundas på en gemensam bedömning vad gäller arrangemangets kvalitet, inriktning, innehåll, målgrupp och sammanhang, förklarar Stefan Åkerman.

De återsående stoppdatumen för ansökningar under 2014 är:

27 april, 31 augusti och 12 oktober.

– Besked kan lämnas ca två veckor efter stoppdatumen, och stöd beviljas inte retroaktivt, avslutar Stefan Åkerman.

Om Arrangörslyftet

Arrangörslyftet finansieras under 2014 av Landstinget Västernorrland, Scenkonstbolaget, Riksteatern Västernorrland och länets sju kommuner i samverkan enligt Västernorrlands Kulturplan 2012-2014.


Tillbaka till toppen