Första spadtaget är taget för Närvården

2010-08-11 21:47

Ewa SöderbergIdag, torsdag den 13 november, togs det symboliska, första spadtaget för byggandet av Närvård i Härnösand. Det gjordes inte med den traditionella spaden utan med en grävskopa som kördes av landstingsrådet Ewa Söderberg.

Ewa Söderberg var på mycket gott humör när hon fick ta det första spadtaget.
 - Det vi har beslutat om fullföljer vi nu och det är verkligen glädjande.
Hon framhöll också att det är klokt att folktandvård, vårdcentraler och specialistmottagningar nu knyts närmare varandra för att kraftsamla under ett och samma tak.

Ombyggnaden för Närvård Härnösand startar med att Medicinskt Centrum byggs om för att inrymma folktandvården som flyttar in under våren 2009.

Det är Peab som driver projekteringen inom ramen för partnering. Det innebär att byggherre, konsulter, entreprenörer samt brukare har ett nära samarbete, från projektering och byggande till färdig anläggning.

- Det här är Landstinget Västernorrlands första partneringprojekt och vi har stora förhoppningar att det här ska bli en bra slutprodukt som alla är nöjda med, säger Bo Hultgren, Landstingsfastigheter.

Ceremonin vid före detta Härnösands sjukhus södra entré lockade också Sig-Britt Ahl, kommunalråd i Härnösands kommun och landstingsrådet Hans Hedlund.

Fakta om Närvård Härnösand

Härnösands tre vårdcentraler, Sundet, Blåsippan och Kronholmen, slås ihop till en vårdcentral med nytt namn. Den placeras på plan ett vid den södra entrén. Specialistmottagningarna blir kvar, men mottagningarna för medicin, kirurgi och geriatrik flyttar till plan två. Dessutom slås medicin- och kirurgmottagningen ihop till en enhet. På plan tre flyttar folktandvården in. Andra verksamheter, som röntgen, apotek och hörselvården, blir kvar där de är idag.

Centralt i närvårdstanken är patientens väg genom vårdkedjan vilket förutsätter ett ökat samarbete och vårdprocesser.

Ombyggnadsytan handlar om ungefär 7.000 kvadratmeter och investeringsbudgeten är på 90 miljoner kronor. Hela projektet Närvård Härnösand ska vara klart hösten 2009.

 

Läs mer i pressmeddelandet


Tillbaka till toppen