Första steget mot överförande av huvudmannaskap för gymnasieskolor

2010-12-21 17:02

Landstinget Västernorrland vill överföra huvudmannaskapet för sina gymnasieskolor till Kramfors kommun och Sollefteå kommun från och med 1 juli 2011. Idag beslutade Regionala nämnden att denna fråga ska föreslås i Landstingsstyrelsen som i sin tur ska föreslå Landstingsfullmäktige att ta beslutet.

Genom ett samverkanavtal har Landstinget Västernorrland bedrivit naturbruksgymnasieutbildning sedan 1999 på uppdrag från länets kommuner. Nu har Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand och Örnsköldsviks kommuner löst ut sig ur detta avtal. Kvar i avtalet är endast Sollefteå och Kramfors kommuner.

Därför har ett förslag till ett avtal upprättats gemensamt mellan Landstinget Västernorrland, Kramfors och Sollefteå kommuner. Avtalet skulle innebära att Kramfors kommun tar över huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet på Nordvikskolan och Räddningsgymnasiet på Sandö. Sollefteå kommun skulle ta över Naturbruksgumnasiet på Skedomskolan.

Skulle Landstingsfullmäktige fatta beslutet att huvudmannaskapet ska överföras till de två kommunerna skulle det också innebära att Landstinget Västernorrland säljer sina fastigheter Nordvik och Skullersta till Kramfors kommun och fastigheten Skedom till Sollefteå kommun.

Regionala nämndens beslut idag innebär att Landstingsstyrelsen får i uppdrag att lyfta beslutet för ställningstagande i Landstingsfullmäktige i januari 2011. Motsvarande process kommer att ske i respektive kommun.


Tillbaka till toppen