Första undersökningen till landstingets medborgarpanel

2014-01-13 15:25

Idag, den 13 januari, skickas den första enkätundersökningen ut till landstingets medborgarpanel. Denna gång handlar frågorna om upplevelsen av hälso- och sjukvården i landstinget. Svaren blir sedan en del i politikers och tjänstemäns beslutsunderlag.

Medborgarpanelen består av invånare i länet som vill vara med och tycka till i frågor som rör landstingets verksamhet. För att delta i medborgarpanelen ska man bo i Västernorrland, vara 15 år eller äldre och ha en e-postadress.

Hur går en medborgarpanelsundersökning till?

Landstinget genomför ett par undersökningar per år i medborgarpanelen. När det är dags för en undersökning mejlas en länk ut med ett antal frågor. Deltagarna i medborgarpanelen har då två veckor på sig att svara. När svarstiden gått ut sammanställs resultaten och presenteras för landstingets tjänstemän och politiker.

Resultaten mejlas också ut till medborgarpanelen och publiceras på www.lvn.se/medborgarpanelen.

Vill du vara med i landstingets medborgarpanel?

Vi vill alltid ha fler deltagare i vår medborgarpanel. Allt du behöver göra är att anmäla ditt intresse på www.lvn.se/medborgarpanelen. Sen hör vi av oss när det är dags för en undersökning.


Tillbaka till toppen