Första utlysningen inom JPI More Years Better Lives

2015-03-19 14:02

Den 9 mars lanserades den första utlysningen inom the gemensamma programmeringsinitiativet More Years Better Lives (JPI MYBL).

Sverige deltar i initiativet via FORTE, forskningsrådet för arbete, arbetsliv och välfärd. Nu finns preliminär information första om utlysningen inom initiativet tillgänglig här. Utlysningens fulla text kommer 1 april.

 Det gemensamma programmeringsinitiativet syftar till att få bättre samarbete mellan nationella och Europeiska investeringsprogram inom forskning och innovation, så att forskningsinsatser inte dupliceras.

 Läs mer om det gemensamma programmeringsinititativet JPI MYBL på dess webbsida


Tillbaka till toppen