Förstudie om tre nya tågstationer i länet

2014-08-28 08:22

Ska de regionala tågen stanna även i Mörtsal, Lunde och Bollstabruk framöver? Den frågan ska utredas i höst i en förstudie med stöd från EU. Dessutom ska en eventuell utbyggnad av den befintliga tågstationen Höga kusten flygplats också utredas.

Förstudien, som ska vara klar innan årsskiftet, görs efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan från landstinget, Härnösands och Kramfors kommun. Sweco kommer att göra förstudien och ett uppstartamöte med alla projektdeltagare kommer att hållas inom kort.

Behovet av nya tågstationer 

Förstudien ska beskriva behovet av nya regionala tågstationer, hur järnvägen kan kopplas till bil, buss, taxi och cykel på varje station och kostnadsberäkningar för åtgärderna. Den kommer också att innehålla skisser och illustrationer över hur stationerna skulle kunna komma att se ut.

Arbetet kommer att göras i samarbete mellan landstinget, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och Norrtåg AB. Håll utkik efter resultatet som kommer i slutet av året! 


Tillbaka till toppen