Förtydligande - Inga sänkta mål för ambulanssjukvården i Västernorrland

2013-02-28 16:07

Med anledning av uppgifter från en undersökning som i dagarna har publicerats i media, är det viktigt att förtydliga att det inte finns några sänkta ambitionsnivåer för ambulanssjukvården i Västernorrland.

– I undersökningen pratar man om att vi har sänkt vår ambitionsnivå, antingen som mindre antal nådda personer, eller längre tid vid utryckning på akutlarm. Det stämmer inte, säger Lars Norberg, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Västernorrland.

Tvärtom visar den årliga sammanställning som görs av Sveriges Kommuner och Landsting (Öppna Jämförelser – trygghet och säkerhet) att utryckningstiderna i Västernorrland står sig bra i jämförelse med övriga landet. För länets ambulansstationer är tiden från 112-samtal till att första resurs är på plats och kan påbörja behandling ungefär 10-15 minuter.


Tillbaka till toppen