Framtidens kollektivtrafik och sjukresor i fokus

2014-02-10 11:59

Landstinget Västernorrland arbetar för att öka resandet med kollektivtrafiken i länet, bl.a. genom att underlätta det kollektiva resandet. Därför vill vi nu veta hur du uppfattar kollektivtrafiken och sjukresorna i länet.

Att öka det kollektiva resandet är ett led i landstingets arbete med att minimera koldioxidutsläppen för att skapa ett hållbart samhälle. På vårt dialogmöte den 18 februari har du chans att träffa ansvariga politiker och tjänstemän för att diskutera hur kollektivtrafiken och sjukresorna fungerar och vad som kan göras bättre.

Vilka medverkar?

Dialogmötet är ett samarbete mellan Medborgarpanelen, HälsoSamY och Länspensionärsrådet. Medverkar på dialogmötet gör bland annat:

  • Per Wahlberg, landstingsråd, Landstinget Västernorrland
  • Sverker Ågren, ordförande i Regionala nämnden, Landstinget Västernorrland
  • Bengt Sörlin, Kollektivtrafikmyndighetens ordförande
  • Per Eriksson, myndighetschef, Kollektivtrafikmyndigheten
  • Henric Fuchs, trafiksamordnare, Landstinget Västernorrland
  • Med flera!

Dina åsikter är viktiga!

Tillsammans formar vi framtidens kollektivtrafik och sjukresor i länet – med dina behov i fokus.

Mer information om dialogmötet


Tillbaka till toppen