Framtidens miljöteknik i fokus på konferens

2011-07-01 08:47

Drygt 200 politiker, tjänstemän och forskare från världens alla hörn deltog i årets regionala utvecklingskonferens, RDC2011, som arrangerades av länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, Landstinget Västernorrland och Regionförbundet i Jämtland med fler. Fokus under dagarna låg på hur förnyelsebar energi och miljöteknik kan driva regional utveckling framåt. 

{DynamicContent:ImageGallery}

 

– Målet med den regionala utvecklingskonferensen 2011 är att skapa företag och sysselsättning inom förnyelsebar energi och miljöteknik i Västernorrland och Jämtland, sa Olle Lundgren, länsstyrelsen i Jämtland.

På konferensen deltog föreläsare från hela Europa och bland annat Kanada. Tillsammans med konferensdeltagarna diskuterade de hur regioner i Europa kan bidra till EU2020-strategin, det vill säga smart och hållbar tillväxt för alla.
– Vi måste diskutera hur vi kan ta tillvara på förutsättningarna i vårt område, fortsatte Olle Lundgren.
Utifrån diskussionerna formulerade konferensdeltagarna en gemensam deklaration med förslag på regionala lösningar för att nå smart, hållbar tillväxt som gynnar alla regioner. Deklarationen lämnas nu över till olika instanser inom EU och politiker.

Lyfte regionens små och medelstora företag

En viktig del av RDC2011 var också att visa upp Jämtlands och Västernorrlands egna företag och alla framsteg som gjorts inom miljöteknik och förnybar energi i regionen.
– Regionens innovativa små och medelstora företagen är viktiga deltagare under konferensen. Genom att lyfta fram dem och deras produkter eller tjänster kan vi stötta företagens fortsatta tillväxt, men också regionens, sa Bo Källstrand, landshövding i Västernorrland.

En uppskattad konferens som kan bli tradition

I samband med att Sverige hade ordförandeskapet i EU år 2009 hölls den första regionala utvecklingskonferensen i Östersund.
– Det blev så lyckat att många tyckte att vi skulle göra det igen. Och det har vi gjort nu. Vi ska sätta oss ner efter den här konferensen och diskutera om vi ska göra det här fler gånger. Personligen tycker jag att vi ska göra det här till en tradition så att alla inom EU vet att det är en regional konferens i Östersund vart annat år, sa Olle Lundgren.


Tillbaka till toppen