Från EU-projekt till designcenter

2013-12-11 08:38

Det som startade som ett EU-projekt 2003 är nu ett designcenter på Åkroken i Sundsvall. VD Bengt Sandström har varit med på hela resan. – Vi är etablerade i länet nu och vår verksamhet börjar bli känd, konstaterar han.

Att hitta en industridesigner i Norrland var svårt för sju år sedan. När Design i Västernorrland startade fanns en halv industridesigner i länet. I dagsläget är de kring 12 verksamma i Västernorrland.

– Vi måste skapa en innovativ och öppen miljö för utveckling, då är design jätteviktigt. Design handlar om att utgå från användarens behov och problem och hitta lösningar, säger Bengt.

Design för tillgänglighet

Design i Västernorrland arbetar på bred front; kompetensutveckling inom företag, offentlig sektor, skola och universitetet. De har skapat fler arbetstillfällen inom designområdet, fler verksamma industridesigners, de ordnar fortbildning och designträffar för att bygga nätverk. Kort sagt - allt man företog sig vid start har man lyckats med.

– Där ska landstinget ha beröm, att det har blivit något bra av EU-projektet, säger Bengt.
 
Design är så mycket mer än form. Det är användarvänlighet, funktion och tillgänglighet. Det vet Design i Västernorrland som aktivt medverkar i regionala utvecklingsprojekt där design är en viktig framgångsfaktor.

– Just nu arbetar vi tillsammans med Sollefteå sjukhus, Österåsens hälsohem, flygplatsen, Åre turism med flera med att göra Sollefteå tillgängligt. Sollefteå kommun siktar på att vara tillgängliga för alla, säger Bengt och nämner handikappvänliga Hallstaberget som ett exempel.

Design i offentlig sektor

När det begav sig 2003 var målet att få fler företag att använda design som ett verktyg i affärsutvecklingen. I dagsläget är efterfrågan hög, fler och fler efterfrågar deras tjänster. Att effektivisera verksamheter ses som en ledstjärna i arbetet.

– Design inom offentlig sektor kommer att bli jätteviktigt.  Andelen äldre i befolkningen växer, och det i sig kommer att ställa nya krav där design och designmetodik är viktigt, säger Bengt.
 
Han avslöjar också att man precis gått in i ett projekt för att starta en innovationssluss i hälso- och sjukvården. Det är viktigt att ta hand om idéer där de uppstår. Det kan exempelvis handla om att bygga om en säng som anpassas efter patientens och sjukvårdspersonalens behov. Nu återstår att se vad det här kan komma att betyda för utvecklingen i vården.

Om Design i Västernorrland

Design i Västernorrland (DIV) har som syfte att öka kunskapen om och användandet av design i länet. 2003 startades Design i Västernorrland på initiativ från Regional utveckling, som ett EU-projekt. Från och med 1 juli 2007 drivs DIV som en ideell förening och finansieras bland andra av Landstinget Västernorrland, kommunerna i länet, Mittuniversitetet, medlemsavgifter samt intäkter från egen verksamhet.

Bild: Bengt Sandström, VD för Design i Västernorrland.


Tillbaka till toppen