Fryst partistöd

2010-08-11 21:47

Landstingsfullmäktige beslutade på onsdagen om en frysning av partistödet på 2009 års nivå även under 2010. Från moderat håll ville man dock istället sänka partistödet med tio procent.

– Även politiken bör bidra till sparandet. Det handlar om trovärdighet och solidaritet, ansåg Jacomina Beertema (m).
Hennes förslag var att sänka från den nivå som den normala uppräckningen skulle gett för 2010.
– Det handlar om pengar som partiet får, det stör inte den verksamhet de har inom landstinget, ansåg hon.

Susanne Sundkvist (v) hade dock en annan uppfattning.
– Det här är pengar vi använder för gruppmöten och extra gruppmöten. Vi behöver varenda krona hos oss, sa hon.
– Vi försöker spara också inom politiken, hävdade Benny Eriksson (s) i debatten.
– Vi minskar antalet möten och vi har tagit bort all representation runt mötena, exemplifierade han.

Ingen av de andra sju partierna i fullmäktige var dock inne på någon sänkning enligt moderaternas förslag utan beslutet blev att frysa partistödet på fjolårets nivå. Det betyder 7,1 miljoner i partistöd. Dessutom tillkommer 1,1 miljoner till partiernas gruppmedel för konferenser, utbildningar med mera.


Tillbaka till toppen