Fullmäktige: Het debatt trots ”pudel” från Per

2011-04-29 15:29

Det fanns bara en enda interpellation till aprils landstingsfullmäktige, och den tog sist av allt på mötet, men debatten blev kring den blev het. Ändå inledde landstingsrådet Per Wahlberg (M) med en så kallad ”pudel” och han erkände sitt misstag ett flertal gånger, men debatten levde ändå vidare.

Det handlade om att han i januari, från den samrådsgrupp som finns med den nya majoriteten, framförde ett uppdrag till landstingsdirektör Anders L Johansson att ”få en snabb lösning på konflikten mellan Jacomina Beertema och sjukhusdirektör Sigbjörn Olofsson”. Samrådsgruppen är dock inget officiellt utsedd organ.

– Hur kan en informell grupp i landstinget ge landstingsdirektören uppdrag? undrade Torbjörn Westman (S) i interpellationen.

Erkände sitt fel

– Jag gjorde helt fel, sa Per Wahlberg och lovade att aldrig göra så mera. Han förklarade också att när det hände var det bara ”fjärde dagen på jobbet”, alltså som tillträtt landstingsråd.

Torbjörn Westman påpekade att vid behandlingen av andra ärenden vid fullmäktigemötet – och syftade på hanteringen av Förtroenderådet och Folkhälsoutskottet – hade också tagits andra olämpliga genvägar av Per Wahlberg. Stefan Dalin (S) ansåg det som inträffat oroväckande och Elisabet Strömqvist (S) att i de tre frågorna hade demokratins spelregler satts ur spel.

– Det är oroväckande! tyckte hon.

Kunde inte svara

Lars-Olof Olsson (S) ville ha svar från Jacomina Beertema (M) om inte det inträffade nu var lika illa som det agerande av Ewa Söderbergs (S) i sjukhusdirektörsfrågan, som Beertema kritiserat henne för. Men här satte ordförande Åsa Möller stopp för ett svar från Jacomina Beertema, eftersom hon konstaterade att bara den som interpellerats – i detta fall Per Wahlberg – kan svara i interpellationsdebatten.

Den möjlighet som finns att få Jacomina Beertema att svara är därmed en ny interpellation till henne i ärendet. Om så blir fallet visar sig vid nästa fullmäktige i juni.


Tillbaka till toppen