Fullmäktige: Lång debatt om landstingsplanen

2011-04-29 15:40

– Det här är Vårdalliansens första landstingsplan och den första icke socialistiska på 84 år.

Det konstaterade landstingsrådet Per Wahlberg (M) när landstingsfullmäktige behandlade landstingsplanen för 2012-2014.

Det blev också en lång debatt om planen, från tidigt på förmiddagen till sent på eftermiddagen. Men efter en votering – som slutade 40 mot 37 – beslöts godkänna Vårdalliansens plan istället för den som S+V lagt fram.

Per Wahlberg konstaterade i sin inledning att den nya nämndorganisation som nu ska gälla, ger fyra gånger så många politiker som deltar i beslutsorganisationen.

– Det ger en bättre demokrati, ansåg han.

Förtroenderådet

Han ansåg att med den nya nämndorganisationen behövs inte längre det Förtroenderåd, som inrättades för ett år sedan. Han menade också att det saknade legitimitet.

Frågan om Förtroenderådet blev dock en av de frågor som diskuterades mest. Elisabet Strömqvist (S), som låg bakom att rådet inrättades, tyckte att det var fel att avskaffa det. Hon kallade det till och med för ett ”smygavskaffande”.

– Vid fullmäktige i februari sa du att Förtroenderådet skulle utredas. Sedan tar majoriteten bara bort det utan någon behandling av frågan. Det är vårdslöst. Så gör man inte ett beslut i Landstingsstyrelsen, för det var de som beslöt om rådet, sa hon.

En nämndfråga

– Jag sa tidigare att frågan var under diskussion. Nu har vi landat och funnit att rådet inte behövs. Det är bättre med de nämnder som nu upprättas, försvarade sig Per Wahlberg.

Han påpekade också att OM det behövs ett förtroenderåd, är det de nya nämnderna som ska initiera och besluta om det.

– Frågan måste väckas i rätt forum.

– Men jag ska väcka ett ärende i Landstingsstyrelsen där beslut kan fattas om att avskaffa rådet, lovade han vidare som en eftergift till Elisabet Söderqvist.

Folkhälsoutskott

En annan het potatis i debatten blev frågan om ett Folkhälsoutskott. Det som tidigare fanns försvann, liksom de två andra utskotten, vid årsskiftet. Ulla-Britt Lagergren (S) hävdade att Per Wahlberg tidigare lovat att det skulle bli kvar.

– Med den nya förtroendemannaorganisationen jobbar hela nämnden med folkhälsofrågor, och till skillnad från i utskottet kan de där fatta gällande beslut, påpekade Per Wahlberg.

Ulla-Britt Lagergren ansåg dock att utskottet var väldigt upparbetat och att man borde fått jobba vidare. Från oppositionen ville man ha folkhälsoutskottet i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bara en tummetott

Oppositionen riktade också kritik mot att Landstingsplanen inte varit så nyskapande som man trott efter tidigare uttalanden från Vårdalliansen.

– Ingeborg Wiksten (FP) sa för två fullmäktigen sedan att det skulle bli ”massor av nya förslag i planen”. Var finns de, undrade Stefan Dalin (S).

– 84 års väntan gav bara en tummetott! raljerade Lars-Olof Olsson (S) och tänkte på Per Wahlbergs inledning om väntan på en plan från en icke socialistisk majoritet.

Den plan som Vårdalliansen lade fram blev dock, som sagt, den som beslutades ska gälla.

Ett "gravöl”

Torsdagens fullmäktige blev dessutom lite av ”gravöl” över de tre fullmäktigeutskotten; länspolitiska utskottet, länssjukvårdsutskottet och folkhälsoutskottet. Den sista årsrapporten för alla tre behandlades och godkändes vid fullmäktigeförsamlingen. Därmed går de till historien efter två decennier.

– Utskotten fyllde en viktig funktion, menade Per Wahlberg men tyckte också att de nu spelat ut sin roll.

Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen