Fullmäktige: Strid om nya reglementen

2011-04-29 15:31

– Det måste vara något av ett svenskt rekord att diskutera reglementen i ett halvår. Nu ska de dock beslutas och vi behöver dem ”för att få verkstad” i arbetet.

Det konstaterade landstingsrådet Per Wahlberg (M) när de nya reglementena äntligen var uppe till beslut. 

Meningen var att de skulle beslutas vid fullmäktigemötet i februari, men då drogs de tillbaka av formella skäl och därefter har de stötts och blötts fram till nu.

De sex reglementen som var uppe till beslut ledde till en del debatt, även om delar av den kommit redan under föregående dags behandling av Landstingsplanen. Det handlade om Folkhälsoutskottet, som S ville ha kvar.

– Redan vid fullmäktige i november fattades beslut om att det skulle vara kvar, hävdade Elisabet Strömqvist (S) och ansåg att oppositionen sedan ”smugit bort det”.

– Det borde ha varit med även nu. Sedan hade man kunnat göra en utvärdering och kanske lägga ner det, om man kom fram till det, ansåg hon att tågordningen skulle ha varit.

Hon framförde att hon kände sig orolig för hur majoriteten behandlade beslut som fattats.

Inkonsekvent

Stefan Dalin (S) menade att det inte fanns någon konsekvens i resonemangen. Han syftade på att man tagit bort Folkhälsoutskottet men samtidigt behållit utskottet för internationella och kulturells frågor i Regionala nämnden. Han föreslog därför att det skulle tas bort ur Regionala nämndens reglemente.

Sverker Ågren (KD) påpekade behovet av just det utskottet i Regionala nämnden.

– Nämnden spänner över ett vitt område och då behövs detta utskott, påpekade han.

Diskussionen ledde till en votering om just Regionala nämndens reglemente, som vanns av majoriteten med 41 mot 35 och en som avstod.

Gällande reglementen

Därmed finns nu gällande reglementen för den nya organisationen. Landstingsstyrelsen, som består av 15 ordinarie och 15 ersättare, har inom sin finansutskott, beställarutskott och allmänt utskott med 5 + 5 ledamöter vardera. Hälso- och sjukvårdsnämnden liksom Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Regionala nämnden har 9 ledamöter och 7 ersättare och Patientnämnden-Etiska nämnden 9 ledamöter och 3 ersättare.

Reglementet för landstingets revisorer behandlas först vid junisammanträdet, då det inte är färdigberett.


Tillbaka till toppen