Fullmäktige: Strid om regelbok

2011-10-27 08:36

Det blev strid i fullmäktige när en ny Regelbok för Vårdval Västernorrland – den tredje – skulle beslutas. Striden startade faktiskt redan vid fullmäktige i juni, när ärendet återremitterades, men den fortsatte med samma oenighet vid oktoberfullmäktige: Frågan om det i regelboken skulle stå ett krav på kollektivavtal och en rätt till heltid.

Återremitteringen skedde på grund av oklarheter om det är juridiskt möjligt att skriva in krav på kollektivavtal. En genomgång av fällda domar som gjorts visade att man inte får skriva in det, men väl ”kollektivatalsliknande villkor”. Därför hade det tillägget gjorts i nya skrivningen, men det tillfredsställde inte oppositionen.

– Man har rätt skriva in krav på ”kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor” tillsammans, hävdade Hans Stenberg och menade att Hans Hedlund (C), som var den som arbetat med ärendet, läste domarna fel.

– Visa mod och kraft och skriv in det i Regelboken, tyckte Christina Nordanö (S) och flera andra från oppositionen slogs också för att få med hela passusen..

Hans Hedlund hävdade vidare att ett krav i Regelboken på heltid var att gå för långt.
– Det måste vara en sak för arbetsgivaren att bestämma, menade han.

Sven-Åke Väst (FP) ansåg till och med att om man skrev in detta skulle bara stora arbetsgivare kunna driva vårdcentral. Lars-Olof Olsson (S) hänvisade dock till statsminister Reinfeldt när han krävde att heltid skulle skrivas in!
– Han sa häromdan i TV att heltid är en självklarhet, hävdade han.

Frågan ledde fram till ett voteringsbeslut där det med 39 röster mot 37 (1 frånvarande) bestämdes att man inte skulle göra de av oppositionen begärda förändringarna.

Text: Kjell Gunnar Wiklund


Tillbaka till toppen