Landstingsfullmäktige antog delårsrapporten

2010-08-11 21:48

Landstinget Västernorrlands fullmäktige, som var samlat 24-25 oktober i Härnösand, behandlade vid sitt möte bland annat den ekonomiska delårsrapporten för tiden januari-augusti i år. Den berättar att efter augusti månad var överskottet knappt 82 miljoner men att det för hela året pekar mot ett underskott på 10 miljoner kronor.

I samband med redovisningen kunde ekonomidirektör Gösta Burlin berätta för fullmäktigeledamöterna att enligt den allra senaste prognosen hos ekonomiavdelningen pekar årssiffrorna mot endast 2,5 miljoner i underskott.

Landstingsrådet Ewa Söderberg (s) noterade att möjligheterna till att i årsskiftet ha en budget i balans finns. Det skulle då vara fjärde året i rad utan underskott. Efter debatt lades delårsrapporten till handlingarna och dessutom beslöts understryka det viktiga med en långsiktig ekonomisk styrning samt att arbetet med att komma in i beslutade ekonomiska ramar måste fullföljas.

Vid fullmäktige behandlades även ”Folkhälsa i bokslut”. Efter debatt beslöts att det ska ligga till grund för arbetet med att uppfylla folkhälsomålen och dessutom beslöts att folkhälsobokslutet skulle skickas ut till kommunerna, att bokslutet nästa gång ska ha en bättre uppdelning i åldersgrupper samt att hälso- och sjukvården i det dagliga arbetet ska medverka i folkhälsoarbetet.

Fullmäktige beslöt även att fastställa sammanträdesdagarna för 2008 till 13-14 februari, 23-24 april, 25-26 juni, 22-23 oktober och 26-27 november.

När protokollet har justerats kan du läsa det i sin helhet här.


Tillbaka till toppen