Assisterad befruktning av lesbiska par

2010-08-26 07:55

Med anledning av RFSU:s Sverigebarometer 2010 har det kommit upp diskussioner angående landstingens riktlinjer för insemination och IVF.

Gällande riktlinjer i norra sjukvårdsregionen

I vårt landsting gäller riktlinjer fastställda i Landstingsstyrelsen 2006-03-13, där man tagit ställning till och godkänt riktlinjer framtagna av Norrlandstingens regionförbund.

I riktlinjerna för assisterad befruktning av lesbiska par i norra sjukvårdsregionen från 2006-03-01 (dnr 075/05) står att:
”För kvinna som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna gäller att utredning erbjuds ske inom landstinget till sedvanlig patientavgift.

Det par som efter utredning anses lämpliga för donatorsinseminations behandling, AID kommer att erbjudas remiss till IVF kliniken på NUS för sådan behandling där paret dock får finansiera behandlingen själv.

För de par som vid den initiala utredningen befinns ha hinder för sedvanlig inseminationsbehandling, alternativt genomfört 3 egenfinansierade inseminationsbehandlingar som inte lett till graviditet, kommer att erbjudas remiss för landstingsfinansierad provrörsbefruktning, enligt samma indikationer i tillämpliga delar samt till samma antal behandlingar som erbjuds heterosexuella par.”

Ta del av dokumentet gemensamma riktlinjer för assisterad befruktning av lesbiska par i norra sjukvårdsregionen från 2006-03-01 (pdf)

Tillbaka till toppen