Glädje vid invigning av byabuss i Kölsillre

2012-01-18 15:49

Det var en stor händelse i byn Kölsillre då pilotprojektet Byabussen invigdes officiellt söndagen den 21 november. En aktningsfull skara om c:a 70 personer hade samlats vid byns affär, som dagen till ära hade söndagsöppet.

 
Foto: Henric Fuchs

Efter inledningsanförande av projektledaren Henric Fuchs, Landstinget Västernorrland, höll landstingspolitikern Anette Lövgren (S) från Östavall och kommunalrådet i Ånge, Sten-Ove Danielsson (S), invigningstal.
 
Danielsson påpekade att byborna skulle känna sig stolta över att d förärats med en egen buss som man själva styr över. Det är trots allt innevånarnas framåtanda och engagemang som medfört att projektet valt just Kölsillre som försöksort.

Anette Lövgren yttrade sin glädje över att Landstinget Västernorrland valt att förlägga pilotprojektet till den sydvästra delen av länet, som annars inte ser så många nya satsningar och lyckönskade samtidigt Kölsillreborna.
 
Danielsson och Lövgren invigde Byabussen genom att klippa bandet, ackompanjerade av en trumpetfanfar som spelades upp i en av bybornas mobiltelefoner! Kort därefter tog Karin Eriksson Byabussen på en jungfrutur med Danielsson och Lövgren som passagerare.


Lennart Johansson från Berners ger bussnyckeln till Karin och Olivia Eriksson, mor och dotter boende i Kölsillre. Foto: Henric Fuchs

Dyr kollektivtrafik i glesbygden

Det var för cirka ett år sedan som tankarna på en byabuss föddes inom ramen för EU-projektet Transportlösningar i glesbygd. Svårigheten har varit att hitta transportlösningar i glesbygden som är ekonomiskt och utbudsmässigt effektiva på samma gång. 
– Det blir ofta väldigt dyrt att arrangera kollektivtrafik i de glest befolkade områdena där det är långa avstånd och få resande, säger projektledaren Henric Fuchs. För att hitta en lösning lanserar vi pilotprojektet Byabussen.

Obekväma tider med kollektivtrafiken

En majoritet av all busstrafik i Ånge kommun är koncentrerad till skolorna och deras tider vilket försvårar arbetspendling för de flesta. Det är också väldigt svårt och obekvämt för många människor i den västra delen av kommunen att genomföra serviceresor med den vanliga busstrafiken då de flesta avgångarna ligger tidigt på morgonen för att sedan gå tillbaka på eftermiddagen.

– I glesbefolkade områden är det svårt att inte hamna i en negativ spiral där man endast kan påverka kostnaderna för kollektivtrafiken genom att minska antalet avgångar på en viss linje eller i värsta fall tvingas ta bort en linje helt och hållet, fortsätter Fuchs.

Resa bokas via internet

Byabussen bokas genom en webbaserad bokningssida där man kan lägga in reseönskemål. Turerna styrs sedan av efterfrågan och körs av en av de resande byborna. Byabussen ska vara ett komplement till den redan existerande kollektivtrafiken i området.

Projektet ägs av Landstinget Västernorrland tillsammans med Länstrafiken i Västernorrlands län AB och Ånge kommun.

Har du frågor? Vänd dig till projekledaren Henric Fuchs.
Tel: 0690-76 40 20
Mob: 073-270 75 57
E-post: henric.fuchs@rvn.se 


Tillbaka till toppen