Glasögonbidrag barn 0-7 år - förändrad rutin för utbetalning av schablonbelopp

2011-02-25 13:29

I Landstinget Västernorrland ges bidrag för glasögon till barn (upphör den dagen barnet fyller 8 år). I enskilda fall beviljas fortsatt bidrag för barn över 8 år.

Från och med den 1 mars införs nya rutiner för utbetalning av bidraget. Vårdnadshavaren betalar hela kostnaden vid utlämnandet av glasögon, på plats hos optikern. Vänd dig sedan till patientkontoret Länssjukhuset Sundsvall Härnösand som är utbetalare av bidragsbeloppet. Obs! Medtag kvitto och kopia på intyg/recept för utbetalning.

Läs mer om rutinerna på www.lvn.se/glasogonbidrag


Tillbaka till toppen