Glukosamin (Artrox med flera) utesluts ur högkostnadsskyddet

2010-08-11 21:47

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att subventionen för läkemedel som innehåller glukosamin försvinner i vår.

Glukosamin används för symtomlindring av besvär vid artros. TLV anser att studier inte tillräckligt har visat att glukosamin ger en tydlig medicinsk effekt, att nyttan inte svarar mot kostnaden. Beslutet kommer att frigöra ca 2,5 miljoner kronor per år i Landstinget Västernorrland.

Beslutet gäller från och med den 15 maj 2010.


För mer information:
Läs sammanfattningen (pdf) och på www.tlv.se/glukosamin


Tillbaka till toppen