Gör din röst hörd – Öppet samråd om EU:s vitbok om transportpolitik

2015-03-19 14:53

EU:s vitbok om transportpolitik publicerades 2011 och är EU:s långsiktiga strategi för unionens tranportsystem. Under 2015 ska EU-kommissionen göra en halvtidsöversyn av vitboken och har därför öppnat ett öppet samråd.

Vitboken är ett dokument som påverkat utformningen av TEN-T-nätverket, bland annat genom fokusering av finansieringsinsatser på särskilda transportkorridorer inom ett stomnätverk. I det nuvarande TEN-T-nätverket är Nya Ostkustbanan en del av stomnätverket men inte en del av någon korridor.

Samrådet kan besvaras på engelska och är öppet till den 2 juni 2015.

 

Läs vitboken på svenska här

Svara på samrådet här

Läs mer om TEN-T på kommissionens hemsida


Tillbaka till toppen