Gör din röst hörd – Partnerskapsprincipen i utformandet av strukturfonderna

2015-03-03 11:39

EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och urbanpolitik DG REGIO utför en studie om hur partnerskapsprincipen har applicerats i utformandet av strukturfonderna för programperioden 2014-2020.

Enligt partnerskapsprincipen ska EU:s medlemsstater utforma partnerskapsöverenskommelsen och struktur- och investeringsfondernas program i samarbete med de organisationer som utför EU-projekt som regionala och lokala myndigheter, fackföreningar, företag och frivilligorganisationer. Nu finns det möjlighet att tycka till om hur partnerskapsprincipen applicerats under utformandet av programperioden 2014-2020. DG REGIO har beställt en studie om hur partnerskapsprincipen och flernivåstyrning fungerar inom EU:s strukturfonder, och inom denna studie fördelas nu en enkät för att insamla olika åsikter.

Har du kommentarer på hur berörda aktörer fick möjlighet att påverka Sveriges partnerskapsavtal och de av EU:s program som rör Jämtland och Västernorrlands län? Ta då chansen och svara på DG REGIO:s enkät. Enkäten tar mellan 5 och 10 minuter att genomföra. Sista datum att ge svar är 23 mars.

 

Vidare till enkäten


Tillbaka till toppen