Gör din röst hörd – Regionkommitténs initiativyttrande om förhandlingarna om partnerskapsavtalen och de operativa programmen

2015-02-26 12:30

Regionkommittén förbereder ett initiativyttrande om utformningen av partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen för programperioden 2014-2020 från lokala och regionala myndigheters perspektiv. Din åsikt är viktig!

Nu är programperioden 2014-2020 för de europeiska struktur- och investeringsfonderna igång och samtliga partnerskapöverenskommelser är antagna. Mycket av dessa fonder ska användas av lokala och regionala myndigheter i Jämtlands och Västernorrlands län för att skapa jobb och tillväxt och bidra till att uppnå Europa 2020-målen.

Regionkommittén har tagit initiativet att samla lokala och regionala myndigheters erfarenhet av utformandet av partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen som styr fördelandet av EU:s strukturmedel. Därefter ska regionkommittén förmedla dessa erfarenheter till de europeiska institutionerna. Regionkommittén är därför intresserad av din åsikt om du arbetar för lokala eller regionala myndigheter eller om du är folkvald politiker på lokal eller regional nivå. Gör din röst hörd och bidra till ett mer effektivt EU!

Undersökningen beräknas ta 15 minuter att genomföra och är öppen till den 6 mars 2015.

 

Klicka här för att svara på undersökningen


Tillbaka till toppen