Gott samarbete - viktigt för länets utveckling!

2010-08-11 21:47

 I samband med att Forum för Regional Utvecklingspolitik hade sitt möte den 18 november på Hotell Höga Kusten, skrev landshövding Bo Källstrand tillsammans med kommunförbundets ordförande Glenn Nordlund och regionala nämndens ordförande Benny Eriksson, under två för regionen viktiga dokument.

Det ena dokumentet var en överenskommelse om internationell samverkan i Västernorrland och det andra var det länsövergripande utvecklingsprogrammet FUNKY. De tre parterna var överens om att ett gott samarbete är av stor betydelse för länets utveckling.

Överenskommelsen om internationell samverkan i Västernorrland ersätter den gemensamma internationella strategi som funnits sedan 2002. De strategiska målen för det internationella arbetet i Västernorrland är följande:
• Ge Västernorrland goda utvecklingförutsättningar
• Utveckla offentliga sektorns verksamhet
• Gynna medborgarna i Västernorrland

FUNKY-programmet utgår från de små upplevelseföretagens behov av utvecklingsinsatser för att kunna växa, kommunernas behov av att öka sin attraktivitet samt det övriga näringslivets behov av mervärde i sina tjänster och produkter. Programmets fem insatsområden, Företagsinsatser, Mötesplatser & Arenor, Utbildning, Forskning samt Attityder skall samtliga bidra till utvecklingen av de kreativa näringarna i länet.

 Tillbaka till toppen