Gratis vaccin mot Hepatit B för barn födda efter 1 februari 2012

2012-04-30 10:00

Landstingsfullmäktige beslutade 26 april att alla barn i Västernorrland födda efter 1 februari 2012 från och med 1 maj ska erbjudas gratis vaccin mot Hepatit B.
 
Vaccinationen kan ges som kombinationsvaccin i samma spruta som vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hemofilus influensa b vid 3, 5 och 12 månaders ålder.
 
Mer information till föräldrar kommer att finnas tillgänglig på BVC samt delas ut tillsammans med övrig vaccinationsinformation.

Tillbaka till toppen