Gröna framsteg när 2013 summeras

2014-06-18 14:41

Siffrorna talar sitt tydliga språk och det ser positivt ut vid avstämningen av våra miljömål. Vad gäller tjänsteresor så minskar utsläppen av koldioxid medan antalet video- och telefonmöten växer kraftigt. Det här och mycket annat visar miljö- och energiredovisningen för 2013.

Energianvändningen fortsätter också att vara en stor och viktig framtidsfråga för oss både ur ett klimat- och ett kostnadsperspektiv. Miljö- och energiplanen ställer höga energimål med en vision om att energianvändningen har halverats 2020 jämfört med 1995 sam­tidigt som satsningar på förnybar energi utökas. Under 2013 har länsstyrelsen beviljat stöd för att installera 2 000 kvadratmeter solpaneler vid Sundsvalls- och Örnsköldsviks sjukhus. Stödet uppgår till totalt 2,4 miljoner kronor och installationerna planeras att genomföras under 2014.

Viktiga miljöhändelser 2013

Landstingets miljö- och energiplan för 2010–2014 innehåller dels visioner för 2020, dels ett antal mål som ska uppnås senast 2014. De områden som berörs är energi, transporter, avfall, läkemedel, intern klimatkompensation, livsmedel, kemiska produkter, hållbara in­köp, miljö­­­ledning, utbildning och samverkan.

Internt miljöarbete

Under 2013 har miljöcertifieringsarbetet fortsatt med Folktandvården, Rättspsykiatriska kliniken och Regional utveckling. Processen med att miljöutbilda all personal har inletts med utbildning av över 200 chefer och miljöombud med positiv utvärdering. I ett andra steg ska cheferna genomföra miljöutbildningen vid arbetsplatsträffar. Just nu har omkring 3 500 anställda genomfört miljöutbildningen.

Externt miljöarbete

Förutom det interna miljöarbetet finns en strävan att aktivt arbeta tillsammans med andra parter i samhället för att flytta fram positionerna för en hållbar utveckling inom miljö och energiområdet. 

Ambitionen är också att genom projektsamverkan inkludera ett investeringspaket för att förbättra gång- och cykelinfrastrukturen i anslutning till stora arbetsplatser och servicecentra som sjukhus.

2013 års miljöpris

Under 2013 återinfördes vårt miljöpris. Allt för att uppmärksamma och belöna en insats av värde för vår gemensamma livsmiljö i Västernorrland.

Läs mer om miljöpriset och om övrigt miljö- och energiarbete i hela miljö- och energiredovisning för 2013


Tillbaka till toppen