HPV-vaccinet är säkert

2012-10-09 08:39

HPV-vaccinationerna är nu i full gång, men många unga flickor och deras föräldrar är oroliga för att vaccinet som används, Gardasil, ska ge allvarliga biverkningar.

Vaccinet mot livmoderhalscancer är noggrant utprovat. Gardasil har getts i mer än 87 miljoner doser och ingår sedan flera år i de flesta länders vaccinationsprogram.

Precis som med alla vacciner finns övergående biverkningar. Vissa klassas som vanliga – fler än en av tio upplever dessa – smärta i armen, rodnad, svullnad och huvudvärk. Andra biverkningar är mindre vanliga, till exempel illamående och feber. Enstaka flickor har svimmat i samband med vaccinationen. Men några bestående biverkningar eller komplikationer som kan kopplas till vaccinet finns inte beskrivet.

I Sverige har vi lyckats mer än halvera antalet kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer på grund av att regelbundna gynekologiska cellprovskontroller infördes på 1970-talet. Genom HPV-vaccination kan vi nu också förebygga de flesta fallen av cellförändringar i livmoderhalsen.


Tillbaka till toppen