Habiliteringens verksamhet koncentreras till Sundsvall

2010-08-11 21:47

Från och med 1 december kommer habiliteringskliniken vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand att koncentrera sin verksamhet till Sundsvall.

Huvuddelen av verksamheten kommer att bedrivas i Sundsvall och bara viss mottagning kommer att ske i Härnösand och då i före detta vuxenhabiliteringens lokaler. När de nya lokalerna för specialistmottagning i Härnösand står klara kommer man att samnyttja dessa med andra verksamheter.


Tillbaka till toppen