Hälsa på lika villkor?

2010-08-11 21:48

Undersökning om hälsa och livsvillkor i Norrland 2006.

Undersökning om hälsa och livsvillkor i Norrland 2006.

Rökarna blir färre, men de feta blir allt fler. De unga har den sämsta psykiska hälsan och står också för den största andelen av alkoholkonsumtionen. Berusningsdrickandet har dock minskat något sedan 2003. Det är några resultat av den nyss genomföra befolkningsenkäten "Hälsa på lika villkor" som de fyra norrlandstingen genomfört.

- Hälsan är överlag god, men då det gäller den psykiska hälsan är det ungdomarna som är sämst ställda. Andelen som inte mår bra och andelen som övervägt att ta livet av sig är högst i de yngsta åldersgrupperna. Det är också bland kvinnorna i den här gruppen som vi hittar flest som utsätts för kränkande behandling och flest som avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att något skall hända dem gå. Även bland äldre är det idag fler som inte vågar gå ut ensamma. Men norrlänningarna rapporterar i enkätundersökningar idag inte mer våld än för tio år sedan.

- Ökningen av övervikt i Norrland har stannat av medan andelen med fetma ökar. Norrlänningarna ligger över rikets nivå. Personer med fetma har betydligt sämre hälsa och mer besvär av olika slag än normalviktiga personer. De rör sig mindre på fritiden och äter mindre frukt och grönsaker. Unga personer som är underviktiga mår sämre psykiskt än unga med fetma. Fysiskt aktiva personer har bättre kroppslig och psykisk hälsa än mer stillasittande personer.

- Andelen dagligrökare har minskat i Norrland de senaste åren. Däremot har andelen dagligsnusare ökat, framför allt bland kvinnor. Andelen som är utsatt för passiv rökning har sjunkit, minskningen är större bland kvinnor än bland män. Användningen av hasch eller marijuana är högre i storstäder än på mind-re orter. Andelen som dricker sig berusade minst en gång per månad har minska sedan 2003. Noterbart är att unga kvinnor dricker riskabelt mycket alkohol i samma utsträckning som unga män.
 
- Befolkningsenkäten är viktigt hjälpmedel för att kartlägga de förhållanden som bidrar till ohälsa i samhället, säger landstingsrådet Kent Ögren. Från hälso- och sjukvården vet vi mycket om hur ohälsa och sjukdom ser ut i länen. Men på det här sättet får vi också information om befolkningens levnadsvillkor och levnadsvanor. Det är en viktig grund för vår planering och det förebyggande arbetet. Genom att vi gör den hör studien tillsammans i alla fyra norrlandsting så får vi säkrare resultat och vi får också möjlighet att studera mindre grupper, t.ex. ensamstående och unga.

Presentation av befolkningsenkäten (pdf)

Resultaten från denna undersökning kommer att finnas tillgängliga på Regionförbundets webbplats

Se information om befolkningsenkäten på Landstinget Västernorrlands webbplats.


Ytterligare upplysningar:
Birgitta Malker, Landstinget Västernorrland tfn 0611-80 007
Christina Reuterwall, Jämtlands läns landsting, tfn 070 - 660 4994
Kerstin Sandberg, Norrbottens läns landsting, tfn 0920 - 28 41 80
Urban Janlert, Västerbottens läns landsting, tfn 090-785 71 90


 


Tillbaka till toppen