Hälsan ojämnt fördelad i länet

2010-08-11 21:48

En ny vårdcentralsrapport visar att hälsan är ojämnt fördelad i länet. Det framgår tydligt att den upplevda hälsan och faktorer som har betydelse för hälsan varierar mellan länets vårdcentralsområden. I dag presenteras vårdcentralsrapporten för ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsdelegationen.

Vårdcentralsrapporten är en sammanställning av resultatet från befolkningsenkäten ”Hälsa på lika villkor” som genomfördes i mars 2006 i Västernorrland. Resultatet visar bland annat på stora skillnader i hur man upplever sin allmänna hälsa i länet. Andelen med bra hälsa varierar mellan 55 och 76 procent. Andra faktorer som presenteras i rapporten är tandhälsa, psykiskt välbefinnande, fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion, rökning, snusning och fetma.

Syftet med rapporten är att öka kunskapen om vilka grupper hälso- och sjukvården bör vända sig till med insatser för att förbättra hälsan i länet. Idag får politikerna i Hälso- och sjukvårdsdelegationen veta hur det står till med länets medborgare och rapporten kan också vara ett verktyg i vårdcentralernas verksamhetsplanering.

Här kan du läsa Vårdcentralsrapporten (pdf)

Ytterligare information, resultat och kontaktpersoner hittar du här


Tillbaka till toppen