Hälsocentralen Ankaret ser hela människan

2014-07-29 15:07

Tillgänglighet, trygghet och kvalitet är de tre ledorden för Hälsocentralen Ankaret. – Vi har ett nära samarbete inom hälsocentralen och ser varje patient som en gemensam patient, säger Anna-Lena Lundberg, verksamhetschef på Hälsocentralen Ankaret.

Hälsocentralen Ankaret har drivit det framgångrika projektet ”Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre”. Projektet startades för att se över hur de mest sjuka äldre skulle bli omhändertagna på hälsocentralens läkarmottagning när ansvaret för hemsjukvården gick över till kommunerna. Ett av resultaten från projektet är att de mest sjuka äldre ska erbjudas regelbundna kontroller hos läkare på Hälsocentralen Ankaret.

Tillgänglighet

Hög tillgänglighet på telefon är något som prioriteras högt på hälsocentralen. Redan i det första telefonsamtalet är de noga att patienten hänvisas rätt – i vissa fall direkt till sjukhus och i andra fall till sjukgymnast eller distriktssköterska för en första bedömning.
– Vi vill att patienterna ska få rätt hjälp snabbt. Vi har bland annat en mottagningssköterska som arbetar med infektionsmottagning vilket gör att vi kan avlasta läkarna och se till att läkartiderna går till de patienter som verkligen behöver dem, säger Anna-Lena. 

Trygghet

Trygghet för patienten i vården är också en hjärtefråga för hälsocentralen.
– Vi vill att patienterna ska känna sig trygga hos oss och vårt mål är att låta patienten göra sitt besök hos samma medarbetare som de tidigare träffat. Det ger kontinuitet och en trygghet när den medarbetare som patienten träffar redan känner till dennes sjukdomshistoria, säger Anna-Lena.

Kvalitet

– Genom att titta på hela människan kan vi ge en bättre vård. Ett konkret exempel är att vi har en koordinator som samordnar hälsocentralens yrkeskategorier i teamträffar när vi ser att en patient har behov av flera insatser. Det gör att vi kan hjälpas åt att ta hand om patienten på ett optimalt sätt, säger Anna-Lena.


Tillbaka till toppen