Hampnäs blir dagfolkhögskola

2010-08-11 21:47

Efter en längre och tidvis het debatt vid landstingsfullmäktige, beslöts att Hampnäs folkhögskola ska bli dagfolkhögskola och det inne i Örnsköldsviks tätort. Men känslorna var många och fyra beslutsförslag fanns. Efter votering beslöts dock att Hampnäs ska flytta, som regionala nämnden och landstingsstyrelsen föreslagit.

Frågan har varit en av senaste halvårets heta potatisar på kultursidan. Ursprungligen var det faktiskt nedläggning av Hampnäs som var på tapeten, då man skulle spara 10 miljoner på folkhögskolorna, men så småningom blev istället en dagfolkhögskola inne i Örnsköldsvik slutförslaget.
– Vi fann att 80 procent av eleverna vid Hamnäs i dag är dagelever som inte bor i internatet, förklarade Marita Skog, regional utvecklingsdirektör, i sin tjänstemannainledning till beslutet.
Tanken är att man dessutom ska samarbeta med Mellansels folkhögskola.

Skänka bort

Hon konstaterade också att frågan om en överlåtelse skulle innebära krav på att fastigheten skänktes med, samt att Folkbildningsrådet sa helt nej till ett personalövertagande.
Att ge sig av från nuvarande lokaler och in till Örnsköldsvik skulle spara 6,2 miljoner för åren 2011-2012, enligt beslutsunderlaget. Kenneth Westin (S), vice ordförande i regionala nämnden, påpekade dock att ytterligare fyra miljoner ska sparas på de två folkhögskolorna Ålsta och Hola.

Egen plan

– Personalen hade ju en egen plan med besparing på tre miljoner och oberoende av landstingsbolag efter tre år, påpekade Jarl Strömbäck (OPOL) och tyckte att man borde ha nappat på det. Han påpekade också att det aldrig undersökts om en annan huvudman öän landstinget kunnat ta över.
– Det lagda förslaget berövar Hampnäs dess själ! ansåg Leif Vestin (C) och yrkade på återremiss av ärendet.
– Avyttra till någon annan, men med krav på köp eller hyra av lokalerna, ansåg Jacomina Beertema (M) som samtidigt satte ut en kort tid att lösa det på: till den 20 maj! Annars skulle man inte hinna fatta slutligt beslut vid junifullmäktige.

Kvalitetsundersökning

Gun Enquist-Öhman (SJVP) ansåg att en kvalitetsundersökning skulle ha gjorts, och påpekade dessutom att hon inte trodde att Hampnäs skulle överleva som dagfolkhögskola inne i Örnsköldsvik.
– Komvux finns redan och det här blir samma, menade hon.
Sven-Åke Sjödin (S), som gjort besiktning av skolans handikapptillgänglighet talade om för ledamöterna att den var katastrofal. Något som fick honom att rösta för flytt.
– Rullstolsbundna måste till exempel ta sig genom köket för att komma till matsalen, berättade han.

Dåligt underlag

Roger Boork (KD) kritiserade det underlag som skickats ut för beslutet.
– Det är svårt fatta beslut på det mycket knapphändiga underlag vi fått ut, ansåg han.
När man kom till beslut måste först bestämmas om frågan skulle återremitteras eller inte. Här sas nej till återremiss. Frågan blev då bifall eller avslag till det lagda förslaget om dagfolkhögskola, men dessutom också ett tredje förslag: Moderaternas försäljningsyrkande. Efter votering bifölls lagt förslag med 47 röster mot 21, 1 avstod och 8 var ej närvarande.
Därmed blir Hampnäs dagfolkhögskola i framtiden.

Text: Kåge Viklund


Tillbaka till toppen