Hampnäs folkhögskola föreslås bli dagfolkhögskola

2010-08-11 21:47

Hampnäs folkhögskola blir dagfolkhögskola om Regionala nämnden säger ja vid sitt möte den 12 februari och landstingsfullmäktige sedan ger sitt gillande. 

Regionala nämnden gav en arbetsgrupp, bestående av politiker, i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag där alternativen var avveckling av landstingets huvudmannaskap eller ett förslag till alternativa åtgärder för folkhögskolorna.


Arbetsgruppen vill att Regionala nämnden ska föreslå landstingsstyrelsen att förorda landstingsfullmäktige att fatta följande beslut:

  • Att Hampnäs folkhögskola med internat övergår till externat, dagfolkhögskola med verksamhet som förläggs till centrala Örnsköldsvik.
  • Att uppdra till Regionala Nämnden att genomföra verksamhetsförändringar.

 

– Vi tror att vårt förslag kan bli ett framgångsrikt alternativ där det också kan finnas möjligheter att utveckla folkhögskoleutbildningarna i samarbete med andra aktörer.

Landstinget kan då erbjuda ett internat i Ålsta, ett i Hola och två dagfolkhögskolor, en i Sundsvall och en i Örnsköldsvik, säger Kenneth Westin, vice ordförande i Regionala nämnden.

 – Vi samtalar med Örnsköldsviks kommun om förslaget och kommer bland annat att träffa kommunledningen den 9 februari, säger han.

Utifrån Landstinget Västernorrlands ekonomiska försämrade förutsättningar måste Regional Utveckling reducera sina kostnader med närmare 30 miljoner 2010–2012. Alla verksamheter inom förvaltningen berörs av besparingen.

 

 Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Kenneth Westin

Vice ordförande regionala nämnden

073-274 24 16  

 

Marita Skog

Regional utvecklingsdirektör

070-530 37 44

 


Tillbaka till toppen