Har du synpunkter på vården?

2011-01-12 13:00

Om du inte är nöjd med den behandling du fått, eller om du på annat sätt haft problem i dina kontakter med hälso- och sjukvården, bör du i första hand vända dig till personal eller chef på den vårdinrättning, till exempel vårdcentral eller sjukhus, du besökt. De har skyldighet att utreda vad som hänt och berätta vad de kommer att göra för att det inte ska hända igen.

Socialstyrelsens nya roll

I andra hand bör du kontakta Patientnämnden-Etiska nämnden eller chefsläkaren. Du kan också kontakta Socialstyrelsen, som från och med den 1 januari 2011, har i uppdrag att utreda klagomål på hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens informationsblad "om du inte är nöjd med vården" (pdf)

Frågor och svar om patientklagomål (pdf)


Tillbaka till toppen