Hjärtskola vid Länssjukhuset i Sundsvall

2013-12-12 13:41

För vem?

Skolan är en del i eftervårdsprogrammet som vi idag kan erbjuda dig som haft hjärtinfarkt, är kranskärlsopererad, ballongdilaterad eller har kärlkramp.

Syfte

Att i ett tidigt skede följa upp informationen om kranskärlssjukdom och även praktiskt visa hur du själv kan påverka dina riskfaktorer i positiv riktning. Även de som är friska med risk för att få hjärtsjukdom har nytta av denna information.

Med rätt kunskap kan du aktivt förebygga ett återinsjuknande. Forskning och erfarenhet har visat att många frågor kommer efter sjukhusperioden och att många är onödigt rädda för fysisk ansträngning.

Hur går det till?

Vid sju tillfällen, ett per vecka får du lyssna till sjuksköterska, läkare, kurator, dietist, psykolog och sjukgymnast. Det finns även tid att ställa frågor under mötestillfällena.

Lokal och tid

Lokal: Samlingssalen i Gågatan på bottenplan i Länssjukhuset i Sundsvall.
Tid:     Varje träff är måndagar klockan 15.45 –17.00, se programmet.
            Omflyttningar mellan lektionerna kan förekomma.

OBS! Hjärtskolan är kostnadsfri.
Anhöriga är välkomna att delta. Resekostnader betalar du själv.

 

Program våren 2014

Lektion 1         måndag 13 januari  och 31 mars    kl. 15.45-17.00       Sjuksköterska

Lektion 2          måndag 20 januari och 7 april        kl. 15.45-17.00        Läkare

Lektion 3          måndag 27 januari och 14 april      kl. 15.45-17.00       Dietist

Lektion 4          måndag 10 februari och  5 maj       kl. 15.45-16.45       Kurator

Lektion 5           måndag 17 februari och 12 maj     kl.  15.45-17.00      Sjukgymnast

Lektion 6           måndag 3 mars  och 19 maj           kl. 15.45-17.00       Läkare

Lektion 7           måndag 17 mars och 2 juni             kl. 15.45-17.00       Psykolog


Föreläsningarna handlar om:

Lektion 1:   Hjärta och kärl : Uppbyggnad, funktion och riskfaktorer för hjärtsjukdom.

Lektion 2:   Hjärtsjukdomar: Vad är hjärtinfarkt och kärlkramp? Uppkomst och riskfaktorer.

Lektion 3:   Matvanor - Bra mat vid hjärt- och kärlsjukdom – bra mat för alla

Lektion 4:    Känslomässiga reaktioner - Social information i samband med hjärtsjukdom.

Lektion 5:  Träning - träning som medicin vid hjärt-kärlsjukdom.

Lektion 6:  Medicinering -medicinsk behandling vid hjärtinfarkt och hjärtoperation.

Lektion 7: Stress - att vara medveten om sitt beteendemönster – en framgångsfaktor.


Tillbaka till toppen