Höjd ålder för preventivmedelssubvention från och med 1/1 2015

2014-12-19 11:51

Landstinget Västernorrland ändrar subventionen för preventivmedel till unga. Bakgrunden till beslutet är att landstingen i Sverige vill åstadkomma mer jämlika regler i landet.

Åldersgränsen i Västernorrland höjs till och med 25 år och patientens egenavgift på apotek ändras till 100 kronor per år.

Syftet med subventionen är att minska antalet oönskade graviditeter och att undvika aborter. Från 1 januari 2015 höjs åldersgränsen till 25 år (tidigare 22 år) och patientens egenavgift när apoteken expedierar preventivmedlet ändras till 100 kronor per år (tidigare 30 % vid varje expedieringstillfälle).

För recept på p-piller som avser tre månaders förbrukning innebär det en egenavgift på 25 kronor. Även för preventivmedel som räcker över flera år är patientens egenavgift vid expedition på apotek 100 kronor. Liksom tidigare omfattar subventionen de preparat som ingår i läkemedelsförmånen.

 


Tillbaka till toppen