Höstskörd för Europaforum Norra Sverige

2011-10-26 15:29

Det fanns plats i de 150 mest uppbokade almanackorna i Norrland för att diskutera Europas framtidsfrågor. – Det visar att Europaforum Norra Sverige behövs, säger Erik Bergkvist (S), ordförande i Europaforum Norra Sverige, nöjt när han summerar de två konferensdagarna i Sundsvall.

{DynamicContent:ImageGallery}


EU-kommissionen och den svenska regeringen pekade i torsdags ut Botniska korridoren som viktig för tillväxt och sysselsättning i EU som helhet. Det är resultatet av ett mångårigt påverkansarbete där Europaforum Norra Sverige har haft en viktig roll, men ännu återstår politiska förhandlingar kring budget och infrastruktur.

– Nu skördar vi frukterna av vårt arbete, fortsätter Erik Bergkvist. Men vi måste också så nya frön.

Fortsätta påverka

Europaforum Norra Sverige är ett nätverk för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. På mötena analyseras och diskuteras EU:s politik genom norrländska glasögon.

– Det handlar om påverkan, naturligtvis, men också om att hämta in kunskaper från andra och att bli bättre på att samverka, fortsätter Erik Bergkvist. Ett bra exempel är vårt samarbete med norra Finland och norra Norge för att visa vad de glest befolkade norra delarna betyder för Europa.

Regionerna är viktiga 

Samarbetet, som går under namnet NSPA (Northerns Sparsely Populated Areas), visar att det finns möjligheter att uppnå ekonomisk tillväxt på platser långt ifrån de stora metropolerna, men att det behövs regler som gör det möjligt för privata aktörer att utnyttja möjligheterna.

– Det är så vi måste fortsätta att arbeta, säger Åsa Möller (M) vice ordförande för Europaforum Norra Sverige. Vi måste öka våra kunskaper, men också andras kunskaper om oss. Det handlar om regionernas betydelse för att hantera framtidens utmaningar

Strategi för framtiden

I den strategi för det fortsatta arbetet som antogs vid konferensen, pekar man på sex områden som särskilt viktiga:

  • Regional utveckling / Sammanhållningspolitik och Attraktiv livsmiljö / Demografiska utmaningar som rapportörerna Ellinor Söderlund, Erik Bergkvist, Robert Uitto och Åsa Möller kommer att arbeta med.
  • Infrastruktur och Klimat, miljö, energi med Kent Ögren, Ewa-May Karlsson, Thomas Andersson och Glenn Nordlund som rapportörer.
  • Forskning och innovation samt Näringspolitik där rapportörerna heter Mattias Karlsson, Harriet Claesson, Monalisa Norrman och Anders Gäfvert.

Nästa gång är det Jämtlands tur att arrangera mötet. 

– Välkomna till Östersund den 29-30 mars 2012, hälsar de jämtländska rapportörerna Thomas Andersson (C) och Monalisa Norrman (V).


Tillbaka till toppen