Hurra! Klimatsatsning ger cyklar och distansmötesteknik till arbetsplatserna

2013-10-22 15:44

Den tidigare uppmärksammade satsningen på ett klimatkonto och intern klimatkompensation för tjänsteresor ger utdelning på många plan. Hälsocentralen Ramsele är en av de lyckliga vinnarna som sökt och fått pengar ur klimatkontot.

Reserådgivare Emilia Rapp har delat ut en tjänstecykel och distansmötesteknik för ett bra och engagerat miljöarbete till Hälsocentralen Ramsele.

Ett påslag med 30 procent på kostnaden för flyg mellan Midlanda och Stockholm samt 3 kronor extra per mil vid användning av landstingets bilar tillförs klimatkontot. De som åker flyg och bil kommer att bidra till att resor med tåg och buss i länet blir gratis för arbetsplatserna. Dessutom har arbetsplatserna chans att två gånger per år söka pengar ur klimatkontot för klimatsmarta åtgärder.

– Det har varit spännande att se vilka ansökningar som kommer in första gången till klimatkontot, säger Emilia Rapp, reserådgivare. Det är roligt att verksamheterna ser vilka klimatförbättrande åtgärder de kan göra.

Ett gediget miljöengagemang

– Nu är cykelsäsongen snart slut men det är ändå bra att vi får en cykel till Ramsele Hälsocentral, säger miljöombudet Lisa Curtis. Då kan vi cykla på en del av hembesöken. Och absolut bäst är den nya distansmötesutrustningen till vårt konferensrum, fortsätter hon. Barnmorskan Annicka Wattne Lundin är inte sen att instämma:
– Det är jättebra för då kan jag delta på våra avdelningsmöten med kvinnokliniken i Sollefteå via video, säger Annicka.
 
Ifrån Ramsele till Sollefteå är det cirka 7 mil och till Härnösand är restiden omkring två timmar. Här finns en massa tid och pengar att spara! På hälsocentralen arbetar elva personer som allihop åker iväg på möten eller utbildningar emellanåt.
 
– Jag tycker det är viktigt att tänka på miljön, det är framtiden, konstaterar Lisa Curtis.

Här är alla vinnare som sökt och fått medel ur klimatkontot denna gång:

Ramsele hälsocentral
– tjänstecykel och distansteknik

Junsele hälsocentral
– tjänstecykel och distansteknik

Sollefteå hälsocentral
– distansteknik

Barnmorskemottagningen, Sundsvall
– distansteknik

Vårdsystem verksamhet, Örnsköldsvik
– distansteknik

Ålsta folkhögskola
– tjänstecykel

Om intern klimatkompensation för tjänsteresor

För att stimulera klimatsmarta resvanor tillämpas intern klimatkompensation för tjänsteresor. Ett extra klimatpålägg på bil- och flygresor bidrar till att de som väljer att åka kollektivt med företagskort åker gratis på Din Turs busslinjer och regionaltåg. Pengarna från och till de olika aktiviteterna hanteras via ett nyinrättat klimatkonto.

Målet till 2014 är att våra tjänsteresor ska ge upphov till utsläpp av högst 830 ton koldioxid per år. Intern klimatkompensation är en satsning för att nå klimatmålet. En tidsbegränsad tjänst som reserådgivare finns till och med 2014. Uppdraget är att informera och utbilda så att resorna i tjänsten genomförs på ett miljöanpassat sätt. Verksamheterna får också möjlighet att söka pengar ut klimatkontot för att finansiera klimatåtgärder som berör landstingets tjänsteresor.


Tillbaka till toppen