Hurtig hälsodag

2014-11-26 09:56

Den 4 november bjöd Medborgarpanelen tillsammans med Hälsosam-Y och Länspensionärsrådet in till en inspirationsdag i hälsans tecken. Deltagarna fick lära sig om allt ifrån bra mat till konkreta hälsotips och vaccinationer.

Temat under dagen var hälsa, med viss fokus på seniorers hälsa. Maj Rom, från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), var på plats för att berätta om den lyckade satsningen ”Bättre liv för de mest sjuka äldre”. Det är ett nationellt förbättringsarbete inom vård och omsorg utifrån en överenskommelse mellan SKL och regeringen som ska bidra till att skapa ett bättre liv för sjuka äldre.

Varierat program

Under dagen kunde deltagarna bland annat lyssna på föreläsningar om läkemedelsfrågor, kvalitetsutveckling inom äldrevården i landstinget, 1177 Vårdguiden och vaccinationer.

Viktigt med bra mat för äldre

En av de mer överraskande programpunkterna under dagen var den om mat. Vega Näsström hade till sin hjälp Per Wahlberg, landstingsråd och matentusiast. Även om de inte alltid var överens om vad som var godast – smör eller olja - så enades de om att bra mat för seniorer är viktigt.

Lyckad dag

Att hälsodagen var lyckad, det var de flesta överens om.
– Det har funnits en önskan om en större samverkan mellan Hälsosam-Y, Länspensionärsrådet och Medborgarpanelen. Resultatet blev den här inspirerande dagen där vi fick chans att lyssna på intressanta föreläsningar och ställa frågor som är viktiga för att hålla sig friskare längre i livet, säger Lennart Moberg, samordnare för Medborgarpanelen.


Tillbaka till toppen