Hygienrutinerna viktiga för säkerheten i vården

2010-08-11 21:47

Vårdrelaterade infektioner har uppmärksammats som ett av de största kvalitets- och säkerhetsproblemen inom sjukvården. Riksgenomsnittet för den typen av infektioner är 11 procent och i Västernorrland ligger nivån på 10 procent.
Viktigt för att möta detta är bland annat att hygienrutinerna följs och därför har ett antal mätningar gjorts i länet. Man gör nu en extra drajv i vården inför den mätning som ska ske i juni.

Hur är det med följsamheten i vården till hygienrutinerna, landstingsöverläkare Per Skude?
– Den går framåt och jag tycker den är rätt hyfsad. Vi ligger väl som riket i genomsnitt, säger han.
Men han understryker att det finns förbättringsutrymme och främst är det fyra områden där förbättring bör ske: Handspritningen innan vårdkontakt med patient, att alla rockar ska ha kort ärm, samt att man ska ta av sig ring och ta av sig klocka innan patientkontakt.

En kulturfråga

Ska man tolka detta att praktiskt taget alla spritar händerna efter patientkontakt, men bara 85 procent före, som att personalen främst tänker på sin egen säkerhet?
– Jag tror det handlar om en kulturfråga. Det känns rimligare sprita händerna efter kontakten än före, säger Per Skude.
– Men jag är säker på att det går att ändra på detta med att man tydliggör vikten av att sprita händerna även före, fortsätter han.

Undviker infektioner

Ett sätt att tydliggöra rutinerna är de mätningar som man gör med självskattning, som den som ska göras igen i juni.
– Att tillämpa de basala hygienreglerna är för övrigt ett både billigt och enkelt sätt att undvika vårdrelaterade infektioner och dessutom att inte släppa fram de multiresistenta bakterier, säger han.
– Vi har en låg förekomst hos oss av resistenta bakterier och det ska vi slå vakt om! understryker han.

Var sjunde spritar ej före


Var sjunde i vården i Västernorrland följer inte hygienreglerna och tvättar händer och underarmar med handsprit innan patientnära kontakt. Däremot gör praktiskt taget alla det efter patientnära kontakt.

Det visar den senaste självskattningen av de basala hygienrutinerna, som gjordes i länet den 10 mars. Nästa kommer att göras i början av juni.
85 procent uppgav att de tvättade sig med handsprit före patientnära arbete men hela 98 procent däremot att de gjorde det efteråt. Hygienreglerna säger dock att man alltid ska sprittvätta sig både före och efter.
95 procent uppgav att de använde kortärmad rock – eller hade ärmarna uppvikta – vilket betyder att var tjugonde i sin patientnära kontakt inte följer hygienreglerna på det här området.

Ring och klocka
Enligt undersökningen behöll 9 procent av vårdpersonalen ringen på och 11 procent klockan på – det vill säga ungefär var tionde i båda fallen – när de hade att göra med patienter. Hygienreglerna säger att ring och klocka inte ska bäras alls vid patientnära arbete.
Att notera i undersökningen är också att 13 procent, nästan var åttonde, angav att det inte fanns kläder i rätt storlek i tillfredsställande grad för att uppfylla kravet på byte av kläder varje dag.

En förbättring
Jämför man resultaten över tid och ser på de fem mätningarna av hygienrutiner som gjorts under det senaste halvåret, har en förbättring skett, generellt. Antalet som inte spritar händerna innan patient har ökat marginellt från förra mätningen men sjunkit klart från den första mätningen när var fjärde inte gjorde det.
Att ha kortärmat ligger ungefär lika över hela mätperioden. Bärandet av ring vid patientnära arbete har minskat marginellt medan en mindre ökning skett av bärande av klocka.
Kritiken om mängden arbetskläder har minskat klart från inledningen av mätningen.

 

Faktaruta

Kort ärm och sprit

Enligt framtagna hygienregler ska kortärmade arbetskläder användas vid allt patientnära arbete. Med patientnära menas i princip all fysisk kontakt med patienten utöver ett handslag. Arbetskläderna tillhandahålls av landstinget och ska bytas helst dagligen. Kortärmad ren tröja eller skjorta kan användas under arbetsdräkten.

I reglerna klargörs också att händer och underarmar ska desinfekteras med handsprit före patientkontakt och efter patientkontakt. I de basala hygienrutinerna ingår god handhygien samt handskar och skyddskläder vid behov.

Ringar, armband och armbandsur ska inte bäras vid patientnära arbete. Halsband, örhängen och andra smycken i piercade hål kan bäras om de inte hänger ner i arbetsfältet. Naglar bör hållas kort och lösnaglar är inte tillåtna.Text: Kåge Wiklund. Foto: Håkan Nordlöf


Tillbaka till toppen