Hyra eller bygga om arkivet

2011-05-05 13:58

På Kusthöjden i Härnösand finns det nuvarande arkivet med landstingets handlingar från hela länet. Men alltför snart är arkivet fullt och nya förslag ses nu över. I och med övergången till digital journal i SYSteam Cross måste även samtliga pappersjournaler tas om hand.

Ett alternativ är att hyra två befintliga gamla kaserner från 1940-talet och bygga om till moderna arkiv. En annan väg är att bygga om tomma lokaler i den tidigare sjukhusbyggnaden.

Vilket alternativ det än blir innebär förändringen bättre och enhetlig ordning på arkiv och dokumenthantering i Västernorrland, som är ett av landets fyra intensivdataområden, som ska bevara miljö- och persondata som journalhandlingar.

Tidigast väntas beslut i frågan vid landstingsstyrelsens möte 17 maj.


Tillbaka till toppen