I Bredbyn hjälps alla åt med att samla in hjälpmedel

2010-08-11 21:47

Vårdcentralen i Bredbyn hör till de enheter som är bäst på att få tillbaka hjälpmedel som inte längre används inom Landstinget Västernorrland. Ulla Andersson är arbetsterapeut i Bredbyn och hon ser flera orsaker till att det fungerar så bra.

 TNS-apparater hör till de hjälpmedel som lätt läggs undan i en garderob och glöms bort.

-         För några år sedan gjordes ett genombrottsarbete på just detta med uppföljning på hjälpmedelsanvändning hos oss. Det arbetet var avgörande tror jag, säger Ulla.

Sedan dess arbetar hela vårdcentralen aktivt för att följa upp de hjälpmedel som lämnats ut till patienter.

-         Den viktigaste skillnaden mot tidigare är att nu är hela personalen engagerade i detta. Tidigare var det bara arbetsterapeutens ansvar, vilket inte var tidsmässigt hållbart. I och med att alla har frågan i bakhuvudet når vi ut på ett bättre sätt, berättar Ulla.

Uppföljning på flera fronter

Distriktssköterskorna, som träffar många av patienterna, följer kontinuerligt upp hjälpmedelsanvändningen. Dessutom jämför vårdcentralen regelbundet namnen på människor som avlidit i upptagningsområdet med listan på utlånade hjälpmedel. Sedan kontaktar de eventuella dödsbon eller anhöriga och frågar efter hjälpmedlen.

-         Det finna inget tvång i detta, säger Ulla. Vi skickar inte ut några krav utan vi berättar vilka hjälpmedel som lånats ut och säger att om de dyker upp kan de lämna tillbaka dem där och där. Jag tror att det är viktigt att göra det så enkelt som möjligt för folk att lämna tillbaka grejerna. Ju krångligare det är desto mindre sannolikhet att de kommer tillbaka.

Underlätta återlämningen

I Bredbyn kan hjälpmedel lämnas tillbaka även om inte Ulla är på plats. De har ett system där den som vill kan lämna hjälpmedlen i receptionen med namn och personnummer på låntagaren. Då kan Ulla vid tillfälle ta hand om grejerna och skicka dem vidare inom Landstinget. Ingen skillnad görs heller på hjälpmedel och hjälpmedel även om Landstinget inte vill ha tillbaka vissa saker, exempelvis vissa hygienhjälpmedel. Även detta för att underlätta så mycket som möjligt och undvika förvirring som de som ska lämna tillbaka hjälpmedel.

- Det känns roligt att vi har fått gott rykte när det gäller det här arbetet, säger Ulla. Jag hoppas att det kan inspirera fler att jobba aktivt med detta och att Landstinget därmed får in fler av hjälpmedlen som annars riskerar att bli liggande i något förråd någonstans.

 


Tillbaka till toppen