Igeltjärnsvägen vid Sundsvalls sjukhus får ny beläggning

2013-06-07 09:27

Arbetet med att asfaltera om Igeltjärnsvägen vid Sundsvalls sjukhus påbörjas i mitten av vecka 24.

Fräsning av vägen kommer att ske under vecka 24 och asfaltering under vecka 25.

Detta arbete kommer att påverka framkomligheten, men en körbana kommer hela tiden att vara öppen.


Tillbaka till toppen