Influensa A(H1N1): En dos av vaccinet räcker- för de allra flesta

2010-08-11 21:47

Studier har visat att det räcker med en dos av vaccinet mot den nya influensan för de allra flesta.

Det är endast några av riskgrupperna och barn upp till 12 år som har nytta av två doser av vaccinet mot influensa. De riskgrupper som fortfarande ska ha två doser är personer med nedsatt immunförsvar och de som har lever- eller njursvikt.

För övriga riskgrupper och personer som är 13 år eller äldre räcker det alltså med endast en dos.

Riskgrupperna snart färdigvaccinerade

De nya rekommendationerna gör att vaccinationerna av riskgrupperna och hälso- sjukvårdens personal går snabbare än beräknat. Därmed beräknas den första dosen av vaccinet kunna erbjudas den friska vuxna befolkningen i länet redan under nästa vecka.

– Det känns förstås bra att vi kan komma igång med allmänheten så snart. Det ger oss en bättre chans att hejda smittspridningen, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

 

Läs de nya rekommendationer på Läkemedelsverkets hemsida.

Sara Johansson
Landstingsstaben information


Tillbaka till toppen