Influensapandemin är över

2010-08-30 16:06

Tisdag den 10 augusti deklarerade WHO:s generaldirektör, dr Margaret Chan, att den influensapandemi som utlystes den 11 juni förra året är över och att vi nu befinner oss i en postpandemisk period.

Med anledning av detta har den svenska Nationella Pandemigruppen (NPG), som består av representanter för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting, idag sammanträtt.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

 


Tillbaka till toppen